Project Description

Sinds enkele maanden hebben we een nieuw teamlid bij Gered Gereedschap. Sinds die datum werkt onze nieuwe collega Thomas Watmon namelijk fulltime als onze lokale expert in de regio Jinja, Oeganda!

Dankzij gulle giften werken we gedurende 5 jaar nauw samen met tal van lokale partners (scholen voor praktisch onderwijs, NGO’s zoals een vrouwencoöperatie, en het bedrijfsleven) aan EQUIP-Jinja waarin we het vakonderwijs versterken en ondernemerschap stimuleren. We hebben plannen en ambities voor de toekomst en dat werkt het beste met een professional op locatie. Welkom Thomas!

‘Tijdens mijn bachelor en master heb ik negen jaar aan jongerenontwikkelingsprojecten gewerkt, voor verschillende organisaties. Gered Gereedschap zocht een programmamanager. GG is anders, het gaat veel verder dan financiële ondersteuning. We werken praktisch en helpen met kennis, kunde én gereedschappen en machines. Die aanpak maakt een verschil en dat trok me.’

Thomas woont in Kampala en bereikt onze projectpartners gemakkelijk. ‘Ik bekijk per locatie wat er gebeurt en lever expertise en ondersteuning. Hebben we genoeg gereedschap? Kunnen we de vaardigheden van de trainers verbeteren? Voldoen de leerlingen aan de eisen, zoals leeftijd, motivatie, persoonlijke situatie?’

Dit soort zaken zijn  belangrijk en kunnen het beste ter plaatse worden bekeken door een ervaren professional. Dat lukt niet vanuit Amsterdam of een incidenteel bezoek ter plaatse. Regelmatige videovergaderingen tussen het team in Nederland en Thomas zijn constructief en open. Zo werken we effectiever en makkelijker.

Thomas: ‘Ter plaatse controleer ik het begeleidingsproces en verbeter het. We hebben grote projecten met veel potentie voor honderden jongeren die onderwijs krijgen en een grotere kans op economische zelfstandigheid.’ Thomas vertegenwoordigt Gered Gereedschap als programmamanager in Oeganda en ondersteunt de projectpartners ook bij het analyseren van de arbeidsmarkt. Welke vraag naar werk is er? Waar kunnen we stageplaatsen aanbieden? Hoe houden studenten hun baan?

Als hij niet aan het werk is, houdt hij van trainen en sporten en voetballen met vrienden. Zijn ouders wonen in het binnenland en hij bezoekt ze regelmatig. Hij zegt: ‘Ik ben ambitieus en Gered Gereedschap ook. We zien zoveel potentie, we kunnen onze activiteiten opschalen in de omgeving van Jinja, maar wellicht ook in andere regio’s. Ik wil een groot verschil maken!’